Musikk i skolen

Mange savner et større fokus på musikk i grunnskolen, og vil nødig se musikkfaget bli forsømt til fordel for andre fag. De fleste av oss er vel klar over hvor sunt det er for barn å holde på med musikk, og det er viktig å begynne å dyrke den musikalske interessen tidlig. Musikk gjør barna smartere, gir dem bedre hukommelse og legger grunnlag for fremtidige hobbyer som stimulerer kreativitet og gir mestringsfølelse.

Rykter om nedskjæring

De minste i dag er tross alt morgendagens rappere og operasangere, og for å finpusse talentet deres på best mulig måte må vi kreve at det offentlige gjør sin del. For noen år siden ble det feilaktig hevdet i media at det skulle skjæres ned på sang og musikk i skolen, hvilket fikk mange til å reagere. Heldigvis var Kunnskapsdepartementet raskt ute på banen og avfeide disse ryktene, og lovet det ville bli sunget like mye i fremtiden som i dag.

Dette gjør at vi kan puste lettet ut inntil videre. Musikalske naturtalent vil nok finne veien til scenen i løpet av livet, uansett hvor mye de lærer om musikk i barnehage og på skole, men selv de uten utpregede musikalske ambisjoner og evner har godt av alt musikken tilbyr. Jo tidligere de får sjansen til å synge eller lære et instrument, jo bedre. Her er det aldri for tidlig. Dette kan foreldre med fordel ha i bakhodet, og musikalske instrumenter av forskjellige slag er en god investering, akkurat som det å kjøpe deksel til iPhone Xs Max også er.

La dem begynne tidlig

For de aller minste sin del kan eksponering for musikk hjelpe dem med å bygge opp ordforrådet, og særlig sang med rim er med på å utvikle begge hjernehalvdeler. Når barna er i den alderen hvor store deler av hjernen er innspilt på språk, kan musikken gi dem et nødvendig løft. Musikk hjelper også på konsentrasjonen, hvilket gir klare fortrinn på skolen. I så måte tjener skolen også på å ha musikkundervisning og sang, slik at elever får bedre forutsetninger for å klare seg.

Fordelene er mange, og ulempene er strengt tatt ingen. Selv om det aller beste er å begynne tidlig, er det heller aldri for sent å komme i gang. En samordning mellom skoleverket og musikktilbud utenfor skolen er det også mange som har etterlyst, og derfor finnes organisasjonen Musikk i Skolen (MiS). Her jobbes det for et styrket musikkfag i skolen, med fokus på nytenkning, fagutvikling og forskning. Det er viktig at vi tar vare på musikktilbudene som finnes i dag, og sørger for at fremskritt gjøres. La oss derfor aldri glemme viktigheten av å kreve at det offentlige aldri neglisjerer viktigheten av musikk i skolen.